upcoming events

Jan 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Survey

How is your business in 2020? Please score from 0 - 10.

How do you expect 2021 to be from a business performance standpoint (vs. 2020)?

Please help us understand more about you. Your gender?

Your Current Management Level

Your Company Businesses

Submit

Galleries

This event is open for all professionals interested or currently working in Starups in Hanoi, or supply chai professionals in Hanoi, or who are interested in looking for business collaboration for U.S. market through meeting with a delegation of Baylor University (U.S.), Executive Master Program.

CAREER OPPORTUNITIES

ADVISORY SENIOR CONSULTANT- CEL

A firm specialized in Demand and Supply Management in Emerging Markets: We create an impact where it's most needed

SENIOR DATA SCIENTIST- CEL

A firm specialized in Demand and Supply Management in Emerging Markets: We create an impact where it's most needed

FULL STACK ENGINEER- CEL

A firm specialized in Demand and Supply Management in Emerging Markets: We create an impact where it's most needed

DU HỌC VÀ HỌC BỔNG NGÀNH SUPPLY CHAIN

Sat - 1/8/2020 @ 00:00


Cách đây 10 năm, khái niệm về ngành nghề này còn chưa xuất hiện trong các câu chuyện của các nhà quản trị. Trong khoảng thời gian gần đây, những khái niệm này trở nên phổ biến hơn. Và nếu bạn quyết định đi theo con đường này, xin chúc mừng! Bạn đang nắm giữ trong tay rất nhiều rất nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp như trở thành chuyên viên dự báo nguồn hàng, hoạch định và điều phối…